hcm hoctaptt
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 20/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
2 19/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
3 18/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
4 17/2018/TT-BGDĐT 21/08/2018 Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
5 16/2018/TT-BGDĐT 02/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 14/2018/TT-BGDĐT 19/07/2018 Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
7 01 /2018/TT-BGDĐT 25/01/2018 Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
8 29/2017/TT-BGDĐT 03/01/2018 Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
9 35/2017/TT-BGDĐT 27/12/2017 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
10 31/2017/TT-BGDĐT 17/12/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
11 28/2017/TT-BGDĐT 29/11/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
12 27/2017/TT-BGDĐT 07/11/2017 Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
13 21/2017/TT-BGDĐT 05/09/2017 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
14 91/2017/NĐ-CP 30/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng
15 16/2017/TT-BGDĐT 11/07/2017 Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
16 28/2016/TT-BGDĐT 29/12/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 27/2016/TT-BGDĐT 29/12/2016 Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
18 22/2016/TT-BGDĐT 28/09/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
19 07/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
20 07/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
21 05/2016/TT-BGDĐT 20/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
22 04/VBHN-BGDĐT 23/12/2015 Văn bản hợp nhất Điều lệ trường mầm non
23 06/2015/TT-BGDĐT-BNV 15/03/2015 Thông tư liên tịch quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
24 27/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú"
25 30/2014/TT-BGDĐT 27/08/2014 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
26 125/2014/TTLT-BTC-BGDĐT 26/08/2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
27 20/2014/NĐ-CP 23/03/2014 Nghị định về PCGD-XMC
28 39/2013/QH13 15/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng
29 43/2012/TT-BGDĐT 25/11/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
30 55/2011/TT-BGDĐT 21/11/2011 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
31 12/2011/TT-BGDĐT 27/03/2011 Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
32 41/2010/TT-BGDĐT 29/12/2010 Điều lệ trường tiểu học
33 21/ 2010/TT-BGDĐT 19/07/2010 Thông tư ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
34 15/2003/QH11 25/11/2003 Luật thi đua khen thưởng
TÌM KIẾM VĂN BẢN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây